COMPUTER
NOTEBOOK
บริการให้เช่า
 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
LED-TV
PROJECTOR
บริการให้เช่า
 

 

  

 
 
 
 
  
TOUCHSCREEN
DIGITAL SIGNAGE
VIDEO WALL
บริการให้เช่า
 

 

  
มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
เวิร์คกรุ๊ป จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 18 เม.ย. พ.ศ. 2550 เพื่อบริการให้เช่าอุปกรณ์ในการอบรม สัมมนา อีเว้นต์ งานแสดงสินค้าและอื่น ๆ
ลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย
เวิร์คกรุ๊ป เคยให้บริการมาแล้วทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน กว่า 3,000 แห่ง
มีทีมงานมืออาชีพให้บริการ
มีประสบการณ์ ผ่านการติดตั้งานมาแล้วมากมาย แนะนำให้คำปรึกษา สามารถประเมินหน้างานได้
อุปกรณ์คุณภาพดี
มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังการใช้งานเสร็จ เพื่อเตรียมตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ในการให้บริการในครั้งต่อไป
มีบริการจัดส่ง ติดตั้้งและเก็บกลับ
เมื่อเช่าอุปกรณ์กับเรา เราจะจัดการให้ลูกค้าตั้งแต่จัดส่ง ติดตั้งและเก็บกลับให้ เพื่อความสะดวกของลูกค้า

ติดตั้ง ตรวจสอบ ก่อนใช้งาน
ทีมงานจะมีการตรวจสอบทุกครั้งเมื่อติดตั้งเสร็จ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

 ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com